Main Image
 
 • px_tillsammans-1024x469
 • 13140616_534234350081473_1387358677_n%20(1)
 • wallpaper-1112422
 • m%C3%A5l-28171484

LÄNKEN UT är en organisation som arbetar med att förebygga missbruk och kriminella tankemönster. Tillsammans bygger vi en bro för mer förståelse mellan individer och dess anhöriga


 

Länken Ut bedriver en eftervårdsverksamhet som tillhandahåller sociala stöd insatser, stöd till personer som lever i utanförskap. Behandlingen är individanpassad och ska ses som ett komplement till myndighet och andra aktörer inom området.

Först görs en kartläggning av vilka behov av hjälp som individen har och därefter skräddarsys vårdplan i samråd med uppdragsgivaren utifrån klientens behov. Vi använder oss av kvalificerade kontaktpersoner baserad med lång erfarenhet i det verkliga livet inom missbruk och kriminalitet samt professionella terapeuter med mångårig erfarenhet och kompetens inom strukturerat behandlingsarbete. Vi har sett att den här kombinationen av personer med egen erfarenhet och de med utbildning inom området ger positiva resultat.

Ska man lyckas att leva utan missbruk och kriminalitet är det i det vardagliga livet som många förändringar behöver göras. Genom att successivt hjälpa individen att bygga upp fungerande dagliga rutiner och ett tryggt socialt nätverk kan vi tillsammans uppnå ett hållbart och för individen meningsfullt liv.

Vårt mål är

Att klienten ska kunna se värdet av andra livsvägar och att tillsammans med kontaktmannen få hjälp att bryta destruktiva beteenden. Vi vill även stärka klientens självförtroende för att våga tro på sin egen förmåga att påverka sitt liv och att skapa sunda och varaktiga relationer. Att leva ett liv fritt från kriminalitet och droger och att kunna hålla fast vid sin nya identitet utan att falla tillbaka i gamla mönster.Att bidra till samhällsnytta genom minskad kriminalitet, missbruk och kostsamt utanförskap.

Att hjälpa individer finna styrka att motstå frestelser av våld, droger och kriminalitet. Intentionen är att upplysa och stärka individer och deras närmsta för att visa vägen till en förbättring.Att ge våra klienter möjlighet att bibehålla ett funktionellt och för honom/henne meningsfullt liv. 


Länken Ut mot missbruk

Steg 1

Hur vi arbetar


 Arbetsmetod:
Länken Ut mot missbruk

Steg 2

Intensivt Eftervårdsarbete

Länken Ut mot missbruk

Steg 3

De centrala komponenter inom Länken ut

Länken Ut mot missbruk

Om ossLänken ut startades 2017 av terapeuter samt f.d. kriminella och missbrukare som idag lever ett välordnat liv och brinner för att hjälpa och vägleda andra till ett liv fritt från droger och kriminalitet.


Vi vill genom ett aktivt engagemang bygga en trovärdig relation med våra klienter i syfte att skapa en stark grund för tillit och en öppen kommunikation. Via informativa medel så som föreläsningar och seminarier vill vi skapa och förmedla en lärorik förståelse till hur individer kan ta sig ur drog- och brottsrelaterade situationer.

Grundpelaren i verksamheten bygger på att vi kombinerar utbildade medarbetare med personer med egna kunskaper och erfarenheter av hur det är att ha levt ett liv i missbruk och kriminalitet och som på så sätt har stor kunskap inom detta område.

Genom samarbete med andra organisationer och myndigheter uppnår vi ett ännu bättre resultat.

 

 

 

Länken Ut mot missbruk
SamSam Ho
Verksamhetschef/Grundare

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka,   Vi tror på förändring!"
Sam har mångårig erfarenhet av missbruk och kriminalitet och använder idag sina erfarenheter till att hjälpa ungdomar och unga vuxna att lämna den destruktiva livsstilen som kriminalitet medför.Sam är idag behandlingsassistent, klientcoach, kontaktperson samt föreläsare i ämnet. Sam är även verksam inom Michael och Michael Öppenvård och arbetar med självhjälpsgrupper samt eftervård, återanpassning till arbetslivet och utför även rehabiliteringsuppdrag åt socialtjänsten.


0704-484975
sh@projekt-X.seMichaelMichael Högberg
KBT-terapeut, Konflikthantering konsult

KBT-terapeut, konflikthanteringskonsult och COPE-ledare. Mångårig erfarenhet inom socialförvaltningens öppenvård, familjehemshandledning samt åtgärdsprogram inom skolan. Tidigare arbetat på Korsaröds Behandlingshem, terapeut i Hässlehoms familjefridsteam, samt projektledare i arbete med hedersrelaterat våld. Mångårig personalhandledare åt Baggium vård o Behandling, Previa, Kosmo,Vårdboende m.fl. Tidigare undervisat i Pedagogik på Malmö- samt Kristianstad Högskola.
0730-324646
mh@michaelochmichael.sePhilipPhilip Svensson
Kontaktperson/Föreläsare samt handledare inom utsluss


0722-967820
ps@projekt-x.seVI ERBJUDER 

Kvalificerat kontaktmannaskap

En särskilt kvalificerat mentor/ kontaktperson. En person med egen erfarenhet av kriminalitet och missbruk utses till klienten. Denne blir därefter en varaktig stödperson genom hela processen.

 

 


Friskvård i form av träning, kostrådgivning, kiropraktik, massage

KBT terapi, samtalsterapi och stresshantering

Transport av unga och vuxna till och från boenden i hela Sverige

Parallellt erbjuds anhörigstöd; kunskap, gemenskap utifrån behov, och en plats för känslomässig läkning

 
 
 
 
 
 
 
 


Helhet

Får vi genom att samverka kring klienten ”SÖUD” är ett koncept där vi tillsammans med professionella terapeuter, socionomer, lärare och psykologer kan ta ett helhetsgrepp och erbjuda terapi, sysselsättning och studiestöd om behov uppstår.Läs mer

Länken Ut mot missbruk

VILL NI HA MER INFORMATION?

Se vår kontakt information

Boende

x-bo.

Nyheter

 • När Sam lämnade som kriminell bestämde han sig för
  När Sam lämnade som kriminell..
  Läs mer
 • Föredrag på Mega Musik Gymnasiet Helsingborg
  Föredrag på Mega Musik Gymnasiet Helsingborg.
  Läs mer
 • Projekt-x seminarium Ystad 22 maj 2015 kl 10-11.30
  Projekt-x seminarium Ystad 22 maj 2015 kl 10-11.30. 
  Läs mer
    

Kontakta ossTELEFON

 

 

____________________________

Verksamhetschef / Behandlare:

Sam Ho 0704-484975

 

EPOSTADRESS

eftervard@lanken-ut.se

ADRESS

Adelgatan 5, 211 22 Malmö